Voorwaarden ibis Budget Knokke website

1. TOEWIJDING VAN IBIS BUDGET KNOKKE AAN HET BESCHERMEN VAN PRIVACY

Omdat wij u als een belangrijke klant beschouwen, is onze eerste prioriteit om u overal ter wereld een geweldig verblijf te bieden.
Uw volledige tevredenheid over en vertrouwen in ibis Budget Knokke zijn van essentieel belang voor ons.
Daarom hebben wij, als onderdeel van onze vastberadenheid om te voldoen aan uw verwachtingen (en dat ver vóór de lang verwachte AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming;-) ) een privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens ingesteld. Dit beleid formaliseert onze betrokkenheid bij u en beschrijft hoe de Accor groep uw persoonlijke gegevens gebruikt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

In dit beleid verwijst ‘Groupe Accor’ naar:

 1. de firma Accor SA, moederonderneming van de Accor groep, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk;
 2. de dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven van Accor SA die betrokken zijn bij de hotelactiviteiten van de Accor groep

en

 1. de hotels die onder een van de merken van de Accor groep overal ter wereld vallen (Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO/, Sofitel, onefinestay, Rixos, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, 25hours Hotels, Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio, JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, Grand Mercure, The Sebel en hotelF1). Deze lijst met merken wordt regelmatig bijgewerkt en kan worden geraadpleegd op de site all.accor.com.

Goed om te weten!
U weet het waarschijnlijk niet, maar het door u gereserveerde hotel is waarschijnlijk geen eigendom van het bedrijf Accor SA of een van zijn gelieerde bedrijven. De meeste hotels die onder een van de merken van de Accor groep worden geëxploiteerd, worden feitelijk geëxploiteerd onder een franchise- of managementcontract tussen de eigenaar van het hotel en Accor SA (of een van zijn dochterondernemingen in de wereld).
Daarom worden, als u in een van die hotels logeert, uw persoonlijke gegevens zowel verwerkt door Accor SA als het betrokken hotel, en zijn beide verantwoordelijk voor de verwerking, naargelang van hun eigen doeleinden. Samengevat:

 • Accor SA verwerkt uw gegevens omdat de groep belast is met het beheer van het centrale reserveringssysteem, waarvoor Accor SA de vereiste gegevens mag verzamelen om uw verblijf in de onder een van de merken van Accor geëxploiteerde hotels te kunnen organiseren en die gegevens aan de betrokken hotels te kunnen verstrekken. Accor SA beheert tevens een mondiale databank van gasten die in een onder een van de merken van Accor geëxploiteerd hotel logeren. Met de hulp van zijn dochteronderneming Pro-Fid SAS beheert Accor SA verder het loyaliteitsprogramma Le Club Accor;
 • elk hotel verwerkt uw gegevens met het oog op het beheer van zijn contractuele relatie met u (facturering, betaling, beheer van de reserveringen, enz.), met het oog op marketingactiviteiten en om aan zijn wettelijke verplichtingen tegemoet te komen.

Accor SA heeft de beginselen in dit beleid meegedeeld aan alle onder een merk van Accor geëxploiteerde hotels en hun respectieve eigenaars. Wij zullen alles doen wat in onze bevoegdheid ligt om ons ervan te vergewissen dat alle hotels de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens en dit beleid naleven.

3. TIEN BEGINSELEN VAN IBIS BUDGET KNOKKE VOOR DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de geldende voorschriften, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in Europa is aangenomen, hebben wij de volgende tien beginselen opgesteld voor de verwerking van uw gegevens binnen de Accorgroep:

 

1. Rechtmatigheid: wij gebruiken slechts persoonlijke gegevens als:

  • wij hiervoor toestemming van de betrokken persoon hebben gekregen, OF
  • het nodig is voor de uitvoering van een contact waarin de betrokken persoon partij is, OF
  • het nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting, OF
  • het nodig is voor de behartiging van fundamentele belangen van de betrokken persoon, OF
  • wij een legitiem belang hebben in het gebruik van de persoonlijke gegevens en dat gebruik niet in strijd is met de vrijheden en belangen van de betrokken persoon.

 

2. Loyaliteit: wij leggen u uit waarom de persoonlijke gegevens die wij verzamelen voor u van nut zijn

 

3. Vastgelegde doeleinden en minimale gegevens: wij verzamelen slechts die persoonlijke gegevens die werkelijk noodzakelijk voor ons zijn. Als wij hetzelfde resultaat kunnen bereiken met minder persoonlijke gegevens, dan zien wij erop toe enkel die gegevens te zullen gebruiken.

 

4.Transparantie: wij informeren de berokken personen over de manier waarop wij hun gegevens gebruiken.

 

5.Wij maken het voor de betrokken personen eenvoudig om hun rechten te doen gelden: inzage in en rectificatie of verwijdering van de gegevens en bezwaar tegen verwerking van de gegevens.

 

6.Bewaartermijn: wij gebruiken de persoonlijke gegevens slechts voor een beperkte termijn.

 

7.Wij verzekeren de veiligheid van de persoonlijke gegevens, d.w.z. hun integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.Als een derde de persoonlijke gegevens moet gebruiken, dan zien wij erop toe dat hij de persoonlijke gegevens kan beschermen.

 

9.Als de persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen buiten de Europese Unie, dan zien wij erop toe dat die overdracht volgens de geldende wettelijke regelingen gebeurt.

 

10.Als persoonlijke gegevens geschonden worden (verloren, gestolen, beschadigd, onbeschikbaar…), melden wij die schending bij de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming en de betrokken personen, indien de schending verhoogde risico’s voor de rechten en vrijheden van die personen kan inhouden.

Voor alle vragen met betrekking tot de tien beginselen van het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens van ibis Budget Knokke kunt u contact opnemen met de Data Privacy Department, zoals opgetekend in de clausule ‘Uw rechten’.

4. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Op verschillende tijdstippen kunnen wij genoodzaakt zijn om informatie over u of de personen die u vergezellen te verzamelen, zoals:

 • contactgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail);
 • persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit);
 • informatie met betrekking tot uw kinderen (bijvoorbeeld voornaam, geboortedatum, leeftijd);
 • uw creditcardnummer (voor transacties en reserveringen);
 • informatie op een legitimatiebewijs (bv. identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);
 • uw lidmaatschapsnummer van het loyaliteitsprogramma van Accor of van een ander partnerprogramma (bv. het loyaliteitsprogramma van een luchtvaartmaatschappij) en informatie over uw activiteiten in het kader van het loyaliteitsprogramma;
 • uw aankomst- en vertrekdata;
 • uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld roken of niet roken, gewenste verdieping, soort beddengoed, type kranten/tijdschriften, sport, culturele interesses, voorkeuren voor voedsel en dranken, enz.);
 • uw vragen/opmerkingen tijdens of na een verblijf in een van de etablissementen onder een merk van Accor;
 • technische informatie en informatie over lokalisatie in het kader van het gebruik van onze websites en applicaties.

De verzamelde informatie met betrekking tot personen onder de 16 jaar blijft beperkt tot hun naam, nationaliteit en geboortedatum. Deze gegevens kunnen alleen aan ons worden verstrekt door een volwassene. Wij zouden het op prijs stellen als u ervoor kunt zorgen dat uw kinderen ons geen persoonlijke gegevens sturen zonder uw toestemming (met name via internet). Als deze gegevens worden verzonden, kunt u contact opnemen met de Data Privacy Department (zie clausule ‘Uw rechten’ hieronder) om deze informatie te verwijderen.


Om te voldoen aan uw vereisten of u te voorzien van een passende service (bv. een specifiek dieet) moeten wij mogelijk gevoelige informatie verzamelen, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. In dat geval verzamelen we die gegevens enkel met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5. BIJ WELKE GELEGENHEDEN WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder:

1. Hotelactiviteiten:

  • een kamer boeken;
  • inchecken en betalen;
  • verblijf in het hotel en aangeboden diensten in de sector van het verblijf;
  • eten/drinken in de bar of het restaurant van het hotel tijdens een verblijf;
  • verzoeken, klachten en/of geschillen.

 

2. Deelname aan marketingprogramma’s of -evenementen:

  • aanmelden voor loyaliteitsprogramma’s;
  • deelname aan enquêtes onder klanten (bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek);
  • online spelletjes of wedstrijden;
  • abonnement op nieuwsbrieven om via e-mail aanbiedingen en acties te ontvangen.

 

3. Overdracht van informatie van derde partijen:

  • touroperators, reisbureaus (al dan niet online), GDS-reserveringssystemen en overige.

 

4. Internetactiviteiten:

  • verbinding met sites van Accor (IP-adres, cookies conform ons beleid inzake het gebruik van trackers);
  • online formulieren (online reservering, vragenlijsten, Accor pagina’s op sociale media, netwerkaanmeldingen met de gebruikersnamen van de betrokken sociale media, uitwisselingen met een ‘chatbot’).

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD EN HOE LANG WORDEN ZIJ BEWAARD?

In de onderstaande tabel vindt u de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, de wettelijke grondslag voor die verwerking en de bijbehorende termijn dat de gegevens bewaard worden:

 

Doeleinde/activiteit

Wettelijke grondslag voor de verwerking inclusief legitiem belang

Bewaartermijn

Voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten.

Voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten.

Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u één van de partijen bent.

Verwerking nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren en u de gewenste producten en diensten te kunnen bieden.

10 jaar vanaf de reservering, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Uw verblijf in het hotel beheren:

Beheer van de toegang tot kamers

Controle van uw gebruik van de services (telefoon, bar, betaal-tv, enz.).

Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u één van de partijen bent.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren en u de gewenste producten en diensten te kunnen bieden.

Voor de duur van uw verblijf.

Onze relaties met onze gasten voor, tijdens en na hun verblijf beheren:

 • Beheer van het loyaliteitsprogramma
 • Aanleveren van gegevens voor de gastendatabase
 • Segmentatieverrichtingen op basis van uw reserveringsgeschiedenis en uw reisgewoonten met het oog op de verzending van gerichte communicaties, in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van de Europese richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG, zoals gewijzigd in 2009)
 • Voorspellen van en anticiperen op toekomstig klantengedrag
 • Ontwikkelen van statistieken en commerciële scores, en rapportage
 • Gegevens verstrekken over de context van de marketingtools. Dat gebeurt als een gast een website van de groep bezoekt of een reservering maakt
 • Kennis nemen van de voorkeuren van nieuwe of terugkerende gasten en deze voorkeuren beheren
 • U nieuwsbrieven, promoties en toeristische, hotel- of serviceaanbiedingen of aanbiedingen van partners van Accor SA toesturen of telefonisch contact met u opnemen, in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van de Europese richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG, zoals gewijzigd in 2009).

Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u één van de partijen bent en voor het beheer van uw toetreding tot het loyaliteitsprogramma.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze diensten te promoten, direct marketing-acties uit te voeren (gezien uw handelsrelatie met een van de onderdelen van de Accor groep) en onze diensten te verbeteren.

Als u geen lid van het loyaliteitsprogramma bent, 3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

Als u lid van het loyaliteitsprogramma bent, 6 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

Onze hotelservice verbeteren, met name:

 • Uw ontvangst in het hotel op maat maken, de kwaliteit van de service verbeteren en de klantervaring
 • Uw persoonlijke gegevens in ons klantmarketingprogramma verwerken, om marketingactiviteiten uit te voeren, merken te promoten en een beter begrip te krijgen van uw eisen en wensen
 • Onze producten en services aanpassen om beter in te spelen op uw behoeften
 • Commerciële aanbiedingen en de reclameboodschappen die wij u sturen, op maat maken
 • U informeren over speciale aanbiedingen en nieuwe services van Accor SA of een van zijn dochterondernemingen of partners.

Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u één van de partijen bent, in het kader van het beheer van uw toetreding tot het loyaliteitsprogramma.
Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze diensten te promoten, direct marketing-acties uit te voeren (gezien uw handelsrelatie met een van de onderdelen van de Accor groep) en onze diensten te verbeteren.

Als u geen lid van het loyaliteitsprogramma bent, 3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.
Als u lid van het loyaliteitsprogramma bent, 6 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

Een betrouwbare derde partij inzetten om uw verzamelde gegevens te crosschecken, te analyseren en toe te passen op het moment van boeken of ten tijde van uw verblijf, teneinde uw interesses en uw klantprofiel te bepalen, en ons in staat te stellen om u op maat gemaakte aanbiedingen te sturen.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze diensten te promoten, direct marketing-acties uit te voeren (gezien uw handelsrelatie met een van de onderdelen van de Accor groep) en onze diensten te verbeteren.

Als u geen lid van het loyaliteitsprogramma bent, 3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

Als u lid van het loyaliteitsprogramma bent, 6 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

De services van Accor SA verbeteren, met name:

Enquêtes en analyses van vragenlijsten en feedback van gasten uitvoeren

Beheer van claims/klachten

U laten profiteren van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma.

Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u één van de partijen bent, in het kader van het beheer van uw toetreding tot het loyaliteitsprogramma.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze diensten te promoten, direct marketing-acties uit te voeren (gezien uw handelsrelatie met een van de onderdelen van de Accor groep) en onze diensten te verbeteren.

Als u geen lid van het loyaliteitsprogramma bent, 3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

Als u lid van het loyaliteitsprogramma bent, 6 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst bij ons actief bent geweest, op welke manier ook.

6 jaar, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van uw dossier in het kader van een klacht of reclamatie.

Uw gebruik van de websites van Accor SA beveiligen en verbeteren, in het bijzonder:

Verbeteren van navigatie

Ondersteuning en onderhoud, en

Implementeren van maatregelen voor beveiliging en het voorkomen van fraude.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren, prestaties te verrichten op het gebied van informatica, administratie en beveiliging van de netwerken, om fraude te voorkomen.

13 maanden, te rekenen vanaf het moment dat de informatie wordt verzameld.

Intern beheer van lijsten met gasten die zich ongepast hebben gedragen tijdens hun verblijf in het hotel (agressief en antisociaal gedrag, schending van het contract met het hotel, schending van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen).

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren, prestaties te verrichten op het gebied van informatica, administratie en beveiliging van de netwerken, om fraude te voorkomen.

Tot 122 dagen, te rekenen vanaf de registratie van een gebeurtenis.

Betalingsverrichtingen beveiligen door het niveau van frauderisico van elke transactie te bepalen. Bij die gelegenheid kunnen Accor SA en de hotels voor een betere analyse de diensten inroepen van de serviceprovider van de Accor groep inzake de preventie van fraude.

Afhankelijk van de resultaten van deze analyses kan de Accor groep bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen en met name de klant vragen een ander reserveringskanaal of een andere betalingswijze te gebruiken. Die maatregelen leiden ertoe dat de uitvoering van de reservering wordt opgeschort of, als het resultaat van de analyse geen garanties biedt voor een veilige bestelling, geannuleerd. Als de klant frauduleus gebruik maakt van een betalingswijze, leidend tot wanbetaling, kan hij in het incidentenbestand van de Accor groep worden opgenomen. Dat leidt ertoe dat de Accor groep hem uitsluit van toekomstige betalingen of in de toekomst aanvullende controles verricht.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren en het risico op fraude te voorkomen.

90 dagen voor analyse en controle, gevolgd door 2 jaar in een aparte databank om de werking van het systeem te verbeteren.
Ingeval van opname in het incidentenbestand, 2 jaar vanaf de registratie of totdat de situatie is geregulariseerd, indien dit eerder gebeurt.

Goederen en personen beveiligen en wanbetaling tegengaan.

In dat kader beschikken bepaalde hotels over een functie om iedere gast die zich schuldig maakt aan ongepast gedrag volgens een van de volgende categorieën, op te nemen in de categorie van gasten die ‘buiten werking’ zijn: agressief en antisociaal gedrag, schending van het contract met het hotel, schending van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen.

Het statuut ‘buiten werking’ kan het hotel dat de gast op de lijst zet, ertoe brengen een reservering te weigeren als hij zich een volgende keer in hetzelfde hotel meldt.

Verwerking nodig met het oog op ons legitieme belang om onze activiteiten te beheren, de goederen en personen te beveiligen en wanbetaling tegen te gaan.

122 dagen, te rekenen vanaf de registratie.

De nodige diensten gebruiken om de identiteit te achterhalen van de personen die overnachten in hotels van de Accor groep in geval van ernstige gebeurtenissen met betrekking tot het etablissement in kwestie (natuurrampen, aanslagen, enz.).

Verwerking nodig om de fundamentele belangen van de klanten te beschermen.

Voor de duur van de gebeurtenis.

Voldoen aan alle geldende wetgeving (bijvoorbeeld het opslaan van boekhoudkundige documenten), inclusief:

Beheer van aanvragen voor afmelding van nieuwsbrieven, acties, toeristische aanbiedingen en tevredenheidsonderzoeken

Beheer van de verzoeken van betrokken personen met betrekking tot de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

Verwerking nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting.

Voor de in de geldende lokale wetgeving vastgelegde termijn.

7. VOORWAARDEN VAN TOEGANG DOOR DERDEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Accor groep is in veel landen aanwezig en wij streven ernaar om u wereldwijd dezelfde services te bieden. Hiertoe moeten we uw persoonlijke gegevens delen met interne en externe ontvangers, onder de volgende voorwaarden:
In het bijzonder de gegevens betreffende uw verblijven, uw voorkeuren, uw tevredenheid en eventueel uw loyaliteitsprogramma worden gedeeld tussen de hotels die onder een merk van de Accor groep worden geëxploiteerd. Die gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de services en uw klantervaring in elk van deze hotels te verbeteren. In dat verband worden uw gegevens gezamenlijk verwerkt door Accor S.A en de hotels. Om dit legitiem belang te behartigen en toch uw rechten en vrijheden te bewaren, zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Accor SA en elk etablissement vastgelegd in een specifiek medeverantwoordelijkheidscontract. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen het delen van deze informatie tussen de hotels en Accor SA door contact op te nemen met de Data Privacy Department, waarvan de adresgegevens te vinden zijn in de clausule 
‘Uw rechten’. Ook kunt u de grote lijnen van het medeverantwoordelijkheidscontract opvragen.

 

1. Wij delen uw gegevens met een beperkt aantal toegestane personen en services binnen de Accor groep, om u in onze hotels de best mogelijke ervaring te bieden. De volgende teams hebben inzage in uw gegevens:

  • hotelpersoneel;
  • reserveringsmedewerkers die gebruikmaken van de reserveringshulpmiddelen van Accor;
  • IT-afdelingen;
  • commerciële partners en marketingbureaus;
  • medische services, indien van toepassing;
  • in het algemeen een aangewezen persoon binnen de instellingen van de Accor groep voor bepaalde categorieën van persoonlijke gegevens.

 

2. Met serviceproviders en partners: uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar een derde partij met het oog op het verlenen van services en het verbeteren van uw verblijf, bijvoorbeeld:

  • Externe serviceproviders: IT-onderaannemers, internationale callcenters, banken, creditcardbedrijven, externe advocaten, dispatchers en drukkers.
  • Commerciële partners: Accor SA kan, tenzij u bij de Data Privacy Department aangeeft dat u dat niet wilt, uw profiel verbeteren door bepaalde persoonlijke gegevens te delen met zijn commerciële partners. In dit geval is het mogelijk dat een betrouwbare derde partij wordt ingezet om uw verzamelde gegevens te crosschecken, analyseren en bepaalde apparatuur toe te passen op uw gegevens. Met deze verwerking van gegevens kunnen Accor SA en zijn bevoorrechte contractuele partners uw interesses en uw klantprofiel bepalen en kunnen wij u aanbiedingen op maat doen.
  • Sociale netwerksites: om u te kunnen identificeren op de website van ibis Budget Knokke zonder een registratieformulier in te vullen, heeft Accor SA een aanmeldingsprocedure op sociale media ingesteld. Als u zich aanmeldt via deze procedure, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Accor SA om de openbare gegevens op uw account van de betrokken sociale media in te zien (bv.: Facebook, LinkedIn, Google, Instagram…). Hetzelfde geldt voor de overige gegevens bij het gebruik van de aanmeldingsprocedure op sociale media. Accor SA kan ook op een veilige manier uw e-mailadres doorgeven aan de sociale media om te bepalen of u al een gebruiker van een van die sociale media bent, met het oog op plaatsing van gepersonaliseerde en relevante advertenties op uw sociale media-account, indien van toepassing.

 

3. Lokale overheden: we kunnen verplicht worden om uw gegevens naar lokale overheden te verzenden indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

8. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TIJDENS INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Voor de in clausule 6 van dit beleid genoemde doeleinden is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan interne of externe ontvangers die mogelijk verblijven in landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens.
Derhalve heeft Accor, in aanvulling op de uitvoering van dit beleid, gepaste maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een instelling van Accor of naar een externe ontvanger die zich bevindt in een land met een andere mate van privacy dan die in het land waarin de persoonlijke gegevens worden verzameld.
Uw gegevens, in het bijzonder in het kader van het reserveringsproces, kunnen worden verzonden naar Accor hotels gelegen buiten de Europese Unie, met name in de volgende landen: Zuid-Afrika, Algerije, Andorra, Angola, Saoedi-Arabië, Argentinië, Australië, Bahrein, Benin, Birma (Myanmar), Brazilië, Cambodja, Kameroen, Canada, Chili, China, Colombia, Zuid-Korea, Ivoorkust, Cuba, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Ecuador, Verenigde Staten, Fiji, Ghana, Guatemala, Equatoriaal Guinea, India, Indonesië, Israël, Japan, Jordanië, Koeweit, Laos, Libanon, Madagaskar, Maleisië, Marokko, Mauritius, Mexico, Monaco, Nigeria, Nieuw-Zeeland, Oman, Oezbekistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipijnen, Qatar, Democratische Republiek Congo, Dominicaanse Republiek, Rusland, Senegal, Singapore, Zwitserland, Tsjaad, Thailand, Togo, Tunesië, Turkmenistan, Turkije, Oekraïne, Uruguay, Vietnam, Jemen en Taiwan.


Gegevensstromen naar landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens worden gereguleerd door standaard contractuele clausules zoals gedefinieerd door de Europese Commissie. Uitzondering hierop vormen de gegevensstromen die vereist zijn voor het uitvoeren van uw reservering.

9. GEGEVENSBEVEILIGING

Accor SA neemt passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (in het bijzonder artikel 32 van de AVG), om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, oneigenlijk gebruik en ongeautoriseerde inzage, wijziging of openbaarmaking, ongeacht of deze handelingen onrechtmatig of accidenteel zijn. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een ID/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enz.) ingesteld om de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en weerbaarheid van verwerkingssystemen en -services te verzekeren. Wanneer u creditcardgegevens indient bij het maken van de reservering, wordt SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) gebruikt om een veilige transactie te waarborgen. Organisatorische maatregelen verzekeren de verwerkingsbeveiliging.

10. COOKIES EN ANDERE TRACKERS

Het bedrijf Accor SA gebruikt cookies of andere trackers op zijn websites. Om meer te weten te komen over het gebruik van deze trackers door ibis Budget Knokke en om ze te configureren, raadpleegt u ons beleid inzake trackers via de link “Cookies” onderaan onze sites.

11. UW RECHTEN

U heeft het recht om informatie over en inzage in uw door Accor SA verzamelde persoonlijke gegevens te krijgen, onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen.
Ook heeft u het recht om uw gegevens te laten rectificeren, ze te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Verder heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om instructies te verstrekken voor de verwerking van uw gegevens na uw overlijden (zo laat mogelijk!). Bovendien kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens, en met name tegen het feit dat gegevens met betrekking tot uw verblijven, voorkeuren en tevredenheid worden gedeeld tussen de etablissementen uit de Accor groep.
Als u uw rechten wilt doen gelden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling die voor de Accor groep verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke gegevens, per e-mail op het volgende adres data.privacy@accor.com of per post op het volgende adres:

 

Accor
Département Protection des Données Personnelles
(Data Privacy Department)
82, rue Henri Farman – ACC 1208
CS 20077
92445 Issy-les-Moulineaux, FRANKRIJK
In het belang van de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u moeten identificeren om uw verzoek te beantwoorden. Hierbij kunt u, bij redelijke twijfel over uw identiteit, gevraagd worden om bij uw aanvraag een kopie van een officieel legitimatiebewijs bij te voegen, zoals een identiteitskaart of een paspoort. In dat geval volstaat een zwart-witkopie van de voorzijde van een van die documenten.
Alle verzoeken zullen zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving worden verwerkt.
Ook kunt u uw rechten doen gelden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die worden bewaard en verwerkt door een hotel in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Hiertoe moet u rechtstreeks contact opnemen met dat hotel. Alle vereiste gegevens om contact met een hotel op te nemen vindt u op de site www.all.accor.com. Om dit proces te begeleiden, verzoeken we u te schrijven naar de Data Privacy Department op het adres data.privacy@accor.com of op het bovengenoemde postadres.
Ten slotte kunt u ook een klacht of reclamatie indienen bij een toezichthoudende autoriteit en naar de afgevaardigde van Accor voor de bescherming van persoonlijke gegevens schrijven op accorhotels.dpo(at)accor.com of het bovengenoemde postadres.
Indien u zich in Australië of Nieuw-Zeeland bevindt en een klacht of reclamatie heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, kunt u ook contact opnemen met privacy.au@accor.com.

12. BIJWERKINGEN

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom verzoeken we u het regelmatig door te lezen, maar vooral bij een reservering in een van onze hotels.

13. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen met betrekking tot het beleid inzake persoonlijke gegevens binnen de Accor groep kunt u contact opnemen met de Data Privacy Department, (zie clausule Uw rechten’).